NIČENÍ MUŽSKOSTI

FAŠISTÉ MĚLI BĚHEM PSYCHOTRONCIKÉ VÁLKY NĚKOLIK METOD JAK NIČIT NAŠIM MUŽŮM SVÁTOST SEXUALITY.

www.psychotronickavalka.cz

©

NIČENÍ MUŽSKOSTI

HOMOSEXUÁLNÍM CHOVÁNÍM

Homosexualita je následkem smilstva, nevěry a předstupněm sodomie a gomorie, které znamenají různé metody sexuálního sadismu až do sexuální hnusperverze, sexuálně motivovaných vražd a nekrofilního kanibalismu.

Tyto úchylky definujeme zvlášť na jiném webu.

NA TUTO DRÁHU SE NIKDY NEVYDÁVEJTE.

Jejich znakem je násilí, lež, podvod, léčka, protest oběti nebo její šok, omezování osobní svobody, nebezpečí a upírání základních práv. Jejich znakem je bolest a nebezpečí, utrpení a znechucení až hnus na všech úrovních těl, na duši, duchu i těle fyzickém. Jedná se o nelegální chování podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA,a to i v případě dobrovolnosti oběti zločince.

MUŽSKÁ LÁSKA EXISTUJE, ALE MÁ PRAVIDLA, KTERÁ NEVEDOU DO BOLESTI ANI ZNECHUCENÍ A NIKOMU SE NEUBÍRÁ SVOBODA A ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA. JEDNÁ SE O SEXUALITU LÉČEBNOU VEDOUCÍ DO VYŠŠÍ MUŽSKOSTI, KTERÁ BYLA MUŽI ODŇATA SADISTICKÝM NÁSILÍM.

Fašisté na našem území praktikovali nelegální sadistickou obřízku, sexuální zprznění, sexuální napadení, sexuální mučení i odnímání sexuálních orgánů nebo jejich poranění u osob, které mučili nebo u těch, které nutili do spolupráce či u těch, kteří se proti nim postavili v protifašistickém odboji a padli jim do rukou.

Oblíbenou škodolibou hrou s genetikou ČEŠŤ bylo fašistické ničení mužskosti jakkoli.

Fašistickým agresorům šlo o to zneschopnit odvahu češťanských mužů natolik, aby jim sloužili a ubližovali ostatním sami ze strachu.

HOMOSEXUÁLNÍ JSTE, POKUD NECHRÁNÍTE OBĚTI ZLOČINŮ, a pokud si neplníte svoje povinnosti vyplývající z definice vztahu, který jste navázali.

Muž má vždy za všech okolností chránit svým tělem, myslí a srdcem ženy.

Největší povinnost má k manželce nebo partnerce, se kterou žije ve společné domácnosti, dále k dceři, matce, sestře, sestřenici, švagrové a k přítelkyním jeho rodiny. Nabouráním vztahů, kdy muž připustil změnu v ochraně svých nejbližších, fašisté ničili pocit hrdosti a mohli ničit muži hormonální systém směrem do pocitů homosexuality a dalších sexuálních úchylek. Nemohli na každého. Každý, kdo odmítal mentálně jakoukoli odchylku od normální sexuality, nemohl být faulplasmován směrem do hormonálního chaosu vedoucího do různých druhů selhávání mužské sexuality a sensuality.

POKUD v tomto matrixu ZEMŘETE JAKO HOMOSEXUÁLNÍ ZACHRÁNCI, KTEŘÍ NECHRÁNÍ, RODÍTE SE JAKO HOMOSEXUÁLNĚ POKURVENÍ, ABYSTE TO MĚLI KOMPLIKOVANĚJŠÍ ZACHRAŇOVAT.

ZEMŘETE RADĚJI JAKO ABSOLUTNÍ ZACHRÁNCI NEŽ JAKO ABSOLUTNÍ POKURVENCI.

MÁME VÍCE TĚL A JE MOŽNÉ ZACHRAŇOVAT I ZE SHORA.

Zachránce, který nezachraňuje, je duchovní onanista a masturbátor podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA.

PŘEJTE SI ABSOLUTNĚ ZACHRÁNIT MATKU ZEMI, VLAST, RODINU, PŘÁTELE A SOUSEDY OD ZLOČINU A DOSTATNETE VŽDY POMOC.

MUSÍTE SI PŘÁT BÝT ABSOLUTNÍ MUŽI PŘI ZÁCHRANĚ LIDSTVA OD ZLOČINU.

VELKÝ MUŽ SE UMÍ POMODLIT O POMOC ETHERU A BOHŮ. MODLETE SE NEUSTÁLE A NIKDY TO NEVZDÁVEJTE. MODLITBA MÁ OBROVSKOU MOC, PROTOŽE OTEVÍRÁ BRÁNY K DOBRU A POMOCI Z ŘÍŠE ETHER.

PŘEJTE SI BÝT ABSOLUTNÍMI MUŽI V OCHRANĚ SVÝCH DĚTÍ, ŽEN, PŘÁTEL, VLASTI A PLANETY ZEMĚ BOHEMIE A VESMÍRU VESMÍRŮ OD ZLOČINU.

Každá homosexualita postojově, záměrově, hormonálně, toxicky nebo psychotronicky navozená a není přirozená, vzniká.

Co jí způsobovalo:

VADNÉ NEMUŽSKÉ POSTOJE A ZÁMĚRY S VLASTÍ, RODEM A SE ŽENAMI.

VADNÝ PŘÍKLAD VE VZTAHU K VLASTI A ŽENÁM, KTERÝ OBĚŤ VADNÉHO PŘÍKLADU KOPÍROVALA, V ŽIVOTĚ I VE FILMECH, KNIHÁCH A FILOZOFIÍCH I NÁBOŽENSTVÍCH.

OČKOVÁNÍ.

INJEKCE RHEGA U Rh NEGATIVNÍCH MATEK.

TOXICKÉ KOVY A TOXICKÉ LÁTKY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, PRODUKTECH DENNÍHO POUŽITÍ A V POTRAVINÁCH.

RADIOAKTIVITA A FAUPLASMOVÁNÍ NA MIKROVLNÁCH I VKV VLNÁCH VELKÝMI FAUOPLASMOVÝMI SUFOKAČNÍMI GENERÁTORY MĚNÍCÍ SPRÁVNÉ REAKCE TĚLA.

FALEŠNÁ SVĚDECTVÍ, PODVOD, UVÁDĚNÍ V OMYL, LEŽ, KTERÁ MATE INTUICI A INSTINKTY.

NEVĚRA, SMILSTVO - FALEŠNÁ PŘÍSAHA.

NIČENÍ DŮVĚRY VE VZTAHU MUŽ ŽENA.

DOMÁCÍ NÁSILÍ NA DĚTI A ŽENY.

MUČENÍ A TÝRÁNÍ ZLOČINCEM.

CITOVÝ TRAUMATICKÝ ŠOK ZE VZTAHU, KTERÝ NEDOPADL DOBŘE.

HORMONÁLNÍ BLÉČBA.

NĚKTERÉ ČIPOVANÉ LÉKOJEDY.

NEVHODNÉ ZACHÁZENÍ SE SEXUÁLNÍMI ORGÁNY MIMINEK, DĚTÍ, A TO DOMA I V LÉKAŘSTVÍ.

SEXUÁLNÍ ZNEUŽITÍ FYZICKÉHO RÁZU.

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ VE FAULHYPNÓZE.

SEXUÁLNÍ ZNEUŽITÍ NEVHODNÝM ZACHÁZENÍM SE SEXUÁLNÍMI ORGÁNY V LÉKAŘSTVÍ.

NEMOC SEXUÁLNÍCH ORGÁNŮ NIČÍCÍ SPRÁVNÉ POCITY A REAKCE.

EXTRÉMNÍ SLEDOVÁNÍ NEVHODNÉ SADISTICKÉ SEXUALITY NIČÍCÍ PŘIROZENÉ SEXUÁLNÍ INSTINKTY.

ZABŘEDNUTÍ DO SEXUÁLNÍ SODOMIE A GOMORIE.

ZABŘEDNUTÍ DO HOMOSEXUÁLNÍHO JEDNÁNÍ, KTERÉ NIČILO MAGNETICKÉ TĚLO MUŽE SMĚREM DO SMĚRU, KTERÝ SI VYBRAL KONTUMOVAT.

PSYCHOTRONICKÁ ŠIKANA A MUČENÍ.

TOHLE VŠECHNO UMĚLI FAŠISTÉ ZÁMĚRNĚ OBĚTEM ZAŘÍDIT.

ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA tolerovali poškození sexuality pouze u těch, kteří měli z pozice svého postavení v matrixu před zločinem chránit a nemohli, protože zločin vcházel jako první, a těm, kteří si vědomě neplnili svoje sakrální povinnosti v ochraně ostatních od zla a ponechali je ve zločinu na nich a měli zodpovědnost za sexuální násilí na ostatních ve svých minulých životech. 

Dále pak těm, kteří sami sexuální zločiny v minulosti či současnosti na druhých páchali. 

Mělo je to donutit věci změnit.

Byl to přirozený běh evoluce dějin, přirozené následky předchozího jednání nebo budoucí úlohy.

ŠLO O VYCHYTÁNÍ FAULVZTAHŮ

K INKARNACI

ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA.

NEHŘEŠTĚ, ZLOČIN JE VŽDY ZACHYCEN A POTRESTÁN A VŽDY TO ZLOČINCE BOLÍ VÍCE NEŽ OBĚTI.

Budeme se všichni učit INKARNAČNÍ SEXUALITU L'MURTENL'MUERTEN směrem do dračí síly a dlouhověkosti, a čím dříve všichni vejdou dobrovolně do sakrálního celibátu, tím lépe.

Sakrální celibát je nutnou uvědomovací přípravou na sexualitu v dračí síle.

Sadistická sodomská a gomoristická a homosexuální upírská smilná sexualita nikdy nevede do absolutní nirvánské léčivé slasti, celotělových orgasmů a extází ducha, nepodporuje přirozenou inteligenci a rozvoj talentů bytosti a je vybíjející na životní síle. Jsou za ní tresty.

Aby muž nebyl homosexuální, musí na prvním místě chránit vlast od zahraničního agresora nebo vnitřního rozvraceče vztahů a zároveň chránit vším co má ženy, ke kterým je smluvně zavázán.

Muž, který ženy zneužívá, je automaticky homosexuální podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA.

Smlouva se ženami se automaticky uzavírá s jeho matkou, sestrou, manželkou, dcerou a dalšími ženami v rodině.

Smlouva se automaticky uzavírá se ženami, které se muž zavázal chránit ve svém povolání. Je absolutně povinován, pokud jim nebyl schopen pomoci, předat je do rukou toho, kdo může. Nikdy je nesmí ponechat na holičkách, aniž by uvědomil o jejich stavu další muže a ujistil se, že žena má skutečného ochránce od zločinu. Nikdy nesmí odmítnout ženu, aby jí chránil.

Fašisté dělali mužům mučením a různým lhaním o pravdě o jejich partnerkách ve vztazích chaos a nutili je, aby ženám ubližovali.

V psychotronické počítačové hře ženám ničili falešnými svědectvími pověst a uváděli o nich lživá tvrzení nebo muže vyučovali, že žena se má chovat jinak správně, než se ženy chovaly, a muži tomu uvěřili a byli rozmrzelí.

Učili muže ženám tajně škodit, někdy aniž by muži věděli, co to dělá. Fašisté věděli z psychotronických výzkumů na mučených obětech, co to dělá.

Často používali přeměňování předmětů v domácnosti. Fašisté tvrdili mužům, že si ženy nevšímají toho, co muž dělá, že je za nic nemají. Jakmile na to muž přistoupil, agrese na něj a požadavky se stupňovaly a muž byl nucen potom ženě odebírat věci a vyhazovat je a v konečné části jí měl psychotronicky šikanovat sám a dávat jí do věcí a jídla jedy.

Většinou toto škodění ženám bralo správný úsudek, intuici, paměť a bezprostřední uvědomění, takže ženy rychleji stárly, měly horší paměť, hůře posuzovaly, byly nepříjemné, neměly chuť se bavit, neměly chuť na sexualitu a odmítaly řešit problémy konstruktivně. Nešlo se s nimi domluvit. Byly méně pořádné a ztrácely sílu něco měnit. I to bylo homosexuální chování ze strany muže, který svoji ženu neustále znevýhodňoval a sám byl potom více a více nešťastný ve vztahu.

Ničením a znevýhodňováním či penalizováním druhého nelze získat nikdy žádnou výhodu.

Pokud vztah nefunguje, odejděte z něj vědomě neutrálně bez poškození druhého i sebe a přejte druhému i sobě štěstí v dalším vztahu, mluvte o sobě s úctou a respektem. Pokud to není možné a máte potíže, které má řešit soud a policie, obracejte se na soud a policii a neprobírejte vztahy veřejně, pokud vás druhý veřejně nepoškozoval.

Musíte vrátit bumerang, abyste se očistili.

Muži byli díky fašistickému kurvení vztahů a jejich mučení v ochraně svých žen, rodin, rodu, vlasti a Matky Země čím dál tím více laxní.

Mnozí z toho byli nešťastní, ale nevěděli, jak se z toho dostat.

Jedině modlitbami a skutky ve prospěch ženy, které předtím škodili.

To nyní budou muset udělat ti, kteří nepůjdou do vězení a do různých typů detencí. Ti to budou muset udělat po nařízení kolik mají ženám splatit pocitových jednotek, které jim svými homosexuálními zločiny odebrali. Nikdy by jim totiž v tomto těle již nemohla fungovat sexualita se žádnou ženou.

Některé muže fašisté nutili, aby ženám ubližovali pod pohrůžkami, že na nich sami budou páchat násilí.

Pokud odmítli, tak skutečně na jejich rodině fašisté násilí páchali a neumožňovali jim ani zaplatit výkupné. Od určitého momentu oběti propadaly sadismu ať udělaly, co udělaly. Těchto mužů bylo ovšem málo. Byli to ti, co odmítali stát se homosexuálními a odmítali svým rodinám škodit sami.

Mnohým našim mužům a chlapcům fašisté nechali kurvit frekvenčně hormony směrem do homosexuality, pocitů pedofilních nebo pocitů transvestitních. Takové předtím zprznili ve faulhypnóze sexuálně, aby měli vadné sexuální pocity a nechápali čím to je.

Jiným měnili hormonálně frekvenčně těla směrem do vyšší ženskosti a dělali jim chaos v pocitech. Brzy to na takových lidech bylo vidět, byli odulí a vypadali jako když mají potíže s dýcháním a se srdcem, rostly jim prsa a měnila se jim postava směrem do ropušáka. 

Nebyla to jejich vina, byli frekvenčně silně zaměřeni a likvidováni.

Kurvítka - čipy, skrze které šlo ovlivňovat muže směrem do ženskosti, dávali do očkování a do lékojedů a do některých potravinových doplňků a do potravin, o kterých tvrdili, že jsou zdravé, a místo toho obsahovaly vysoký podíl látek měnící hormony na ženské. Například nefermentovaná sója. I fermentovaná sója není pro muže příliš vhodná, ani pro ženy, pouze trochu na zpestření jídelníčku. Nebudeme tyto potraviny moc prosazovat.

Homosexualita má několik stupňů poškození a je léčitelná v každém stádiu, jenom si jí muž musí připustit a změnit svoje návyky a přání podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, který přichází nyní.

Mnozí naši muži byli sadisticky sexuálně napadeni a přišli o sexuální orgány nebo byli těžce zprzněni a takoví muži se léčí výhradně v uspořádání GRUDLICH a VERDICH, kde si muži pomáhají vzájemně masážemi a dalšími sensuálními terapiemi.

Nejedná se o homosexualitu, ale o mužskou sensualitu, která je správně a nikdo nemá právo komentovat ji jakkoli pejorativně. Neexistuje žádný jiný druh léčby. Muži takto dříve sadisticky napadení žijí společně jako MANŽENI a tento stav jim zůstává věčně navždy, ačkoli si po nějaké době různé délky většinou najdou tito muži ženy a mohou žít v absolutních duálních párech, ale nemusí už nikdy.

Muži, kteří byli sexuálně sadisticky napadeni jako členové nejvyšší vládní hierarchii žijí způsobem, o kterém se veřejně nic nepublikuje a nikdo se na něj neptá. 

Mají těžké duševní i tělesné následky po sadistických napadeních svých osobností, přemýšlejí jinak, s člověkem, který nebyl zločinem napadený si nerozumí v intimitě, musí svůj stav řešit za pomoci ABSOLUTNÍCH BOHŮ a všichni se postupně stávají TANTRAVELMISTROVSKÝMI a zachraňují ze své vlastní zkušenosti všechny ostatní oběti sexuálního násilí. Patří k sobě. Neusilujte o muže sadisticky napadeného do páru, pokud samy jako ženy nemáte za sebou sexuální napadení fyzicky nebo ve faulhypnóze, nebo jste nežili ve smilstvu. Těmto lidem jinak fungují sexuální energie. Vládní představitelé nemohou žít s lidmi z nižší hierarchické vrstvy, která se utvářela po celou historii lidstva zkušeností. Každý je jedinečný ve své životní úloze a je nezastupitelný. Nesnažte se uchvátit místo někoho jiného, na cizím místě nemůžete být opravdu šťastní. Modlete se o nalezení svého vlastního místa v matrixu planeta Země BOHEMIE.

Homosexuální muži nyní musí žít

v sakrálním celibátu.

Mohou žít s přítelem, ale v oddělených místnostech, a nemít společnou sexualitu. Postupně by se měli oddělit. Do tří let by měli žít samostatně a modlit se o nápravu jejich homosexuálních pocitů na ryze mužské. Všichni se mohou vyléčit, budeme na všechny, kteří požádají, působit frekvenčně, aby se z nich stali hormonálně skuteční muži. Budou dostávat pokyny, co musí udělat pro to, aby se jejich sexualita zcela narovnala. Dostanou speciální tréningy.

Fašisté si na našem území zřídili mnoho sadistických sexuálních salonů a mučíren a rozmnožili zde amorální prodeje sadistických sexuálních pomůcek, které jsou násilné, sodomitské a gomoristické.

Proto jako ABSOLUTNÍ INKARNÁTOŘI děláme nyní čistku a zakazujeme a znemožňujeme fungování všech vadných sexuálních služeb a produktů. Uzavíráme hranice sadistické sexualitě i online. Nesnažte se nic takového produkovat, momentálně se inkarnuje zákon o absolutní sexuální čistotě a sexuální nečistota se bude těžce postihovat, což bylo i nyní, akorát to mělo delší doběh v postihu. Zločin postupoval příliš rychle a spravedlnost boží byla o krok za ním v jeho usvědčení, popisu a v reakci na něj. CORONAVIROVÁ krize zastavila fašistickou snahu po vyšším sexuálním znečištění našeho obyvatelstva a nyní je zastaví absolutně INKARNAČNÍ SOUD A INKARNAČNÍ MORÁLNĚ DUCHOVNÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE A ARMÁDA.

©