INKARNAČNÍ POPLATEK ZA VÝUKU SEXUALITY L'MORTE

Za výuku a ochranu od VELEKNĚŽÍ AUMJEHOVA skrze naši výuku jste absolutně povinováni zaplatit ROČNÍ poplatek 1000Kč za osobu v rodině od 10 let. Za rok 2021 platíte pouze 250Kč na osobu. V roce 2022 můžete použít 4 splátky po 250 Kč. Všechny tyto peníze budou použity na sakrální mentální, pocitově-emocionální a fyzické osvícení obyvatel České Republiky a na obnovu jejich národní vlasti. Peníze přerozdělíme mezi vás podle vašich kolektivních i individuálních akutních potřeb a zásluh. TENTO WEB BUDE POZDĚJI ZAHESLOVANÝ, ABY DO NĚJ MĚLI PŘÍSTUP POUZE OSOBY OD 18 LET.

Těší nás, že se s námi vzděláváte.

TENTO POPLATEK JE ZA MÍR A BEZPEČÍ VŠECH VZTAHŮ PRO VŠECHNY V POZEMSKÉM RÁJI.

TRINITY MELCHISEDEK

Erste Premier Bank, Náměstí Republiky 235/36, Plzeň 30100,

číslo účtu: 2623848023 / 0800

IBAN: CZ90 0800 0000 0026 2384 8023

BIC: GIBACZPX

DO VARIABILNÍHO SYMBOLU UVEĎTE SVOJE RODNÉ ČÍSLO.